ПЕРЕЛИК СУДЖУК ТЕЛЕШКИ СЛАЙС

Код: 7309
Баркод: 40000

29.98 лв.
Към момента не извършваме доставки извън магазина ни.
Моля заповядайте на място. с.Приселци 9131, ул.Паркова 6.
Работното ни време е от 08-21 часа, всеки ден.

към начало