ПИЛ. БУТЧЕ с част от гърба ЗАМР. КГ. ГРАДУС

Код: 3092
Баркод: 12454

5.15 лв.
Към момента не извършваме доставки извън магазина ни.
Моля заповядайте на място. с.Приселци 9131, ул.Паркова 6.
Работното ни време е от 08-21 часа, всеки ден.

към начало