Контакт

Май Холд

гр.Варна 900, бул.Република 131
Работно време: всеки ден 08:30-20:30 часа.

Управител: 0876 458 741
E-mail: sales@kipabg.com

 

с.Приселци 9131, ул.Паркова 6
Работно време: всеки ден 08-20:30 часа.

Управител: 0876 458 741
E-mail: sales@kipabg.com

 

към начало