Начини на плащане

При активиране на он-лайн поръчки от сайта, заплащането на поръчаните стоки се осъществява с наложен платеж или безкасово с помощта на ePay.bg или EasyPay.

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги, потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на kipabg.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на “МАЙ ХОЛД” ЕООД, посочена в генерираната фактура или посочена в email към потребителя и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заредена със съответната сума, kipabg.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

 

към начало